Polityka prywatności

Polityka Prywatności

JELD-WEN Europe Ltd poważnie traktuje ochronę i poszanowanie Państwa prywatności.

W niniejszej Polityce

„My” oznacza JELD-WEN Holding, Inc., JELD-WEN Europe, JELD-WEN Türen GmbH, JELD-WEN Sverige AB, JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG, JELD-WEN Suomi Oy, JELD-WEN UK Limited, JELD-WEN France SAS, JELD-WEN Danmark A/S, JELD-WEN Norge AS JELD-WEN Schweiz AG, Mattiovi Oy, Domoferm GmbH & Co KG, BOS GmbH, BBE Domoferm GmbH, HSE spol s.r.o, Domoferm Export GmbH oraz ich spółki córki.

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY POBIERAĆ OD PAŃSTWA

Możemy pobierać i przetwarzać następujące informacje na Państwa temat:

  • Informacje, które Państwo podają w trakcie wypełniania formularzy na naszych stronach internetowych. Dotyczy to także informacji podawanych w trakcie rejestracji na naszej stronie, zapisywania się celem skorzystania z naszych usług czy zamawiania dodatkowych usług. Możecie Państwo także zostać przez nas poproszeni o podanie informacji w trakcie uczestnictwa w organizowanym przez nas konkursie czy promocji, sponsorowanej przez nas lub przez którąś z naszych spółek, lub w momencie zgłoszenia problemu na stronie.
  • Możemy także przechować korespondencję z Państwem w przypadku Państwa kontaktowania się z nami.
  • Możemy także poprosić Państwa o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych, a których wypełnianie przez Państwa nie jest obowiązkowe.
  • Szczegóły Państwa wizyt na naszej stronie, włącznie, lecz nie ograniczając się do danych o ruchu, weblogach i innej komunikacji oraz zasobów, które są udostępniane.

Nie przekazujemy Państwa danych żadnym stronom trzecim bez Państwa uprzedniej zgody, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne do spełnienia przez nas Państwa wymogów.

Dalsze informacje na temat tego, w jaki sposób Państwa dane są przechowywane i przetwarzane można uzyskać kontaktując się z Regionalnym Urzędnikiem do spraw Prywatności z ramienia JELD-WEN pod adresem DataProtectionJW@jeldwen.com.

ADRESY IP

Możemy pobierać informacje na temat Państwa komputera, także na temat adresów IP, tam gdzie to możliwe, a także Państwa systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, w celu naszego zarządzania systemem, raportowania sumarycznych informacji do naszych reklamodawców i spółek pokrewnych oraz w celu weryfikacji korzystania z naszej strony przez jej użytkowników. Są to dane statystyczne dotyczące działań i schematów działań użytkowników w poszczególnych przeglądarkach, które zazwyczaj nie identyfikują poszczególnych użytkowników. Mamy możliwość wykorzystania adresów IP i skorzystamy z niej w celu identyfikacji danego użytkownika w przypadku, gdy uznamy to za konieczne do wyegzekwowania zgodności z naszą stroną lub do ochrony naszych usług, strony, klientów itp.

COOKIES

Niniejsza strona korzysta z różnych narzędzi pomiaru i analizy informacji na temat wizyt na stronie. W tym celu korzystamy z Państwa adresów IP (seria numerów, która identyfikuje dany komputer działający w sieci) aby pobierać, między innymi, dane dotyczące ruchu na stronie oraz dane na temat Państwa rodzaju przeglądarki i komputera. Nie korzystamy z tych danych w celu identyfikowania poszczególnych użytkowników.

Dodatkowo, korzystamy z plików cookies. Plik cookie to niewielki plik danych, który jest przechowywany na komputerze użytkownika, w momencie, gdy odwiedził on daną stronę internetową. Jeśli taki użytkownik ponownie odwiedza daną stronę internetową,  jego ponowna wizyta jest rozpoznawana przy pomocy pliku cookie. Plik cookie zawiera unikatowy numer a nie dane osobowe. Nie korzystamy z plików cookie do identyfikowania Państwa. Pliki cookie nie mogą być używane do identyfikowania użytkowników na stronach osób trzecich. Każdy użytkownik może także skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki internetowej w celu zablokowania plików cookies, usunięcia ich lub włączenia opcji informowania o każdym utworzeniu pliku cookie. Można dowiedzieć się jak to wykonać klikając na przycisk „pomoc” w menu swojej przeglądarki.

Pełna wersja naszej Polityki Cookie znajduje się tutaj.

GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dane, które gromadzimy mogą być przesyłane i przechowywane w lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mogą one także być przetwarzane przez personel znajdujący się poza EOG, zatrudniony przez nas lub przez któregoś z naszych dostawców. Personel ten może być zaangażowany, między innymi, w realizację Państwa zleceń oraz świadczenie usług wsparcia. Poprzez przekazanie nam danych osobowych wyrażają Państwo zgodę na ich przesyłanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Państwa dane są bezpieczne, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Wszelkie informacje, które zostaną nam przekazane, będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach. W przypadku, gdy otrzymali Państwo od nas (lub sami stworzyli) hasło umożliwiające dostęp do wybranych części naszej strony internetowej, będą Państwo odpowiedzialni za utrzymanie go w poufności. Prosimy o nieprzekazywanie tego hasła nikomu innemu.

Przesyłanie informacji przez Internet nie jest niestety całkowicie bezpieczne. Pomimo naszych najlepszych starań w celu ochrony Państwa danych osobowych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych na naszą stronę internetową; przesyłanie tych danych odbywa się na Państwa ryzyko. Otrzymawszy informacje od Państwa, standardowo wdrażamy rygorystyczne procedury i zabezpieczenia w celu zapobiegania incydentom nieupoważnionego dostępu.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Wykorzystujemy informacje przechowywane na Państwa temat w następujący sposób:

  • W celu zapewnienia, że zawartość naszej strony jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób w odbiorze dla Państwa i  Państwa komputerów.
  • W celu dostarczenia Państwu informacji, produktów i usług, które Państwa interesują lub które uznamy za interesujące dla Państwa, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na kontaktowanie się z Państwem w tych celach.
  • W przypadku, gdy udostępnią nam Państwo swój adres mailowy lub numer telefonu, możemy zdecydować się na przesłanie uzupełniającego emaila lub wykonanie telefonu, o ile wyrazili Państwo uprzednio zgodę na kontakt z naszej strony w tym celu.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na takie wykorzystanie danych lub na przekazywanie Państwa danych stronom trzecim w celach marketingowych, należy odznaczyć odpowiednie miejsce na formularzu, w którym umieścili Państwo swoje dane.

UJAWNIANIE INFORMACJI NA PAŃSTWA TEMAT

Możemy przekazać Państwa dane osobowe dowolnym członkom naszej grupy, włącznie z naszymi spółkami – córkami, naszą spółką matką oraz jej spółkami powiązanymi.

Możemy także przekazywać Państwa dane osobowe stronom trzecim:

  • W przypadku sprzedaży lub zakupu przez nas przedsiębiorstw lub aktywów, gdzie możemy przekazać Państwa dane osobowe potencjalnym kupującym lub sprzedającym takie przedsiębiorstwa czy aktywa.
  • W przypadku, gdy wszystkie lub większość aktywów firmy JELD-WEN zostaną nabyte przez stronę trzecią, gdzie przechowywane przez nas dane osobowe na temat naszych klientów będą stanowić część przekazywanych aktywów.
  • W przypadku, gdy będziemy zobowiązani do przekazania lub udostępnienia Państwa danych osobowych w celu przestrzegania wymogów prawnych lub w celu egzekwowania lub wykonania postanowień innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub zapewnienia bezpieczeństwa klientów firmy JELD-WEN itp. Wiąże się to także z wymianą informacji z innymi firmami oraz organizacjami dla celów ochrony przed oszustwami czy ograniczenia ryzyka kredytowego.

PAŃSTWA PRAWA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów marketingowych oraz pod warunkiem otrzymania przez nas Państwa zgody w tym zakresie. Będziemy Państwa informować (przed przekazaniem nam tychże danych) o zamiarze wykorzystania Państwa danych przez nas do wymienionych powyżej celów, lub w przypadku zamiaru ujawnienia Państwa danych stronom trzecim do tych celów. Mogą Państwo skorzystać z prawa odmowy przetwarzania danych, poprzez zaznaczenie odpowiednich miejsc w formularzach, które wypełniają Państwo swoimi danymi osobowymi. Mogą Państwo także skorzystać ze swojego prawa w tym zakresie w każdym momencie, kontaktując się z nami pod adresem DataProtectionJW@jeldwen.com

Nasza strona może od czasu do czasu zawierać linki łączące ją ze stronami naszych sieci partnerskich, reklamodawców lub spółek powiązanych. Klikając na link na którąkolwiek z tych stron zewnętrznych należy mieć świadomość, że strony te posiadają własną politykę prywatności oraz, że nasza firma nie przejmuje odpowiedzialności za te polityki.  Należy zapoznać się z wskazanymi powyżej politykami prywatności przed udostępnieniem danych osobowych na tych stronach.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Obecne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przyznają Państwu prawo dostępu do informacji przechowywanych na Państwa temat. Mogą Państwo korzystać z prawa dostępu zgodnie z tymi przepisami prawa: Wszelkie prośby o dostęp mogą podlegać opłatom, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, rekompensującym poniesione przez nas koszty związane z przekazaniem danych na temat przechowywanych informacji na Państwa temat.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany, jakie mogą zostać przez nas wprowadzone do polityki prywatności w przyszłości, zostaną udostępnione na tej stronie internetowej.

DOSTĘP DZIECI DO STRON WWW

Nasze strony internetowe nie są przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 18 roku życia. Dodatkowo, nasze oferty promocyjne także nie są kierowane do dzieci. Jeśli taka sytuacja omyłkowo będzie mieć miejsce, podejmiemy niezwłocznie kroki w celu poprawienia naszych rejestrów w tym względzie i wyeliminowania ryzyka przesłania takiej oferty w przyszłości osobie niepełnoletniej.

KONTAKT

Wszelkie pytania, komentarze czy prośby dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres DataProtectionJW@jeldwen.com